Home


Hartelijk dank voor uw bezoek aan sturingencontrol.nl!


Op deze website treft u een handreiking aan om de planning- en controlcyclus te verbeteren.


Onlangs hebben wij u een brief gestuurd waarin een aantal veel voorkomende problemen zijn aangestipt die betrekking hebben op sturing en control van lokale overheden.


Lees verder en u zult zich ongetwijfeld herkennen in de geschetste onderwerpen.


LIAS is unieke controlling software voor de lokale overheid. U heeft meer grip op uw organisatie en in het totale verbeteringsproces van programmabegroting tot afdelingsplan.